INTEGRITETSPOLICY

Monterat och klart check box

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Sydglas AB
Teknikvägen 16, 246 43 Löddeköpinge
559094-5640

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?
När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är uppgifter vi får in från dig och som relaterar till vår affärsrelation – namn, personnummer/organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Därför behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp
Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post (och SMS). Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande och du kan själv välja att avregistrera dig för utskick.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

De som får del av personuppgifterna
Vi delar inte personuppgifter med tredje part med undantag av t.ex. myndigheter – för att kunna fullgöra skyldighet enligt lag samt logistikföretag eller andra leverantörer  – för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande och då endast adressuppgifter för t ex leveranser.

Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Övrig kommunikation som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Du har rätt att kostnadsfritt och inom en månad efter det att vi har fått in en sådan begäran från dig, erhålla en kopia i skriftligt fysiskt format av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke som du har lämnat.

Du har även rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas, om du exempelvis bestrider personuppgifternas korrekthet (behandlingen ska begränsas under en tid som ger /Företaget/ möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta). Önskar du att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas behöver du kontakta /Företaget/, se kontaktuppgifter nedan.

Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen. 

Information om cookies
Vår webbplats använder cookies enbart för att samla besöksstatistik (ingen personlig data). Vill du inte acceptera cookies, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Ingen information överförs till någon tredje part.

Vill du veta mer om GDPR, så kan du läsa det här: www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss här » kontakt@sydglas.se